Det huvudsakliga tandvårdsmålet i Sverige är god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Detta regleras genom den svenska tandvårdslagen (1985:125). Målet är ytterst viktigt då god tandhälsa är en central del i skapandet av vår livskvalitet. Far tandhälsan illa har det i sin tur en betydande inverkan på den egnes välbefinnande samt hur man presterar i skolan och på jobbet.

Tandhälsa handlar i stort om den orala hälsan som i sin tur är en del av den generella allmänhälsan. Oral hälsa i sig innebär mer än bara en tandvårdares bedömning om friska tänder och tandkött eller orala sjukdomar och tillhörande behandlingar. Din egen uppfattning om ditt hälsotillstånd är minst lika viktig. Oral hälsa innefattar nämligen förebyggandet av sjukdomsutveckling och möjliggörandet för oss att själva kunna påverka och bibehålla en god hälsa. Snabb återhämtning och fortlöpande förbättringar av våra dagliga tandvårdsrutiner är centralt för den orala hälsan.

Det finns flera anledningar till varför vi ibland råkar ut för tandproblem. Det är därför viktigt att besöka tandhygienister och tandläkare med jämna mellanrum och vid akuta besvär då alla förtjänar att känna sig lättade över behandlade besvär. Om det så är tandvärk eller en fråga som rör tändernas estetik så är du alltid välkommen till din lokala tandvårdscentral.

Med det sagt, så är tandvårdsbesöken tidsbegränsade, kanske hann du inte ställa en viss fråga? Ofta passerar också lite tid mellan besöken och då kan det vara bra att emellanåt hålla sig uppdaterad med allt vad gäller munhälsa och tandvårdsrutiner. Först och främst rekommenderar jag dig att ringa din tandvårdare och därefter 1177 för mer personlig rådgivning.

Är du dock nyfiken på att lära dig mer om våra tänder och generella munvårdsrutiner? Vill du öka din förståelse för vad din tandhygienist och tandläkare gör och pratar om under ditt besök? Kanske är du intresserad av att se tester av de produkter som dagligen annonseras till oss? Om så är fallet, ja, då har du hamnat rätt!

En bra start är att lära sig mer om våra tänder. Du kan läsa mer om våra tänders anatomi här.