För att tandborsten och tandtråden ska fungera optimalt så är det viktigt att de är i gott skick. På en tandborste så är det topparna på borststråna som gör rent och därför också de som avgör när det är dags att byta tandborste. Det är rekommenderat att byta tandborste var tredje månad eller tidigare om stråna börjar blir böjda eller spretiga. Vad gäller tandtråd, mellanrumsborstar, tandkräm och munskölj så förbrukar man dessa produkter allt eftersom och inköpen styrs därefter. I sin helhet betyder detta att du flera gånger per år ställs inför ett val, nämligen, vilka produkter ska jag köpa? Det är inte en helt enkel fråga att besvara. Bäst är att låta din tandhygienist rekommendera produkter till dig eller att du själv testar produkterna och finner de som passar dig bäst. Näst bäst är opartiska recessioner och tester. Det är just sådant du finner i produktguiderna. Här hittar du recessioner och tester, som utförts av tandhygienister, baserade på produkternas funktionalitet och kvalitet utifrån ett professionellt tandvårdsperspektiv. Varje produktguide innehåller också subjektiva kommentarer från testarna som komplement till de mer strukturerade undersökningarna av varje produkt. Produktguiderna innehåller också tips på vad man bör tänka på när man väljer tandvårdsprodukter.

I menyn ovan finner du produktguider för tandborstar, tandkräm, tandtråd, mellanrumsborstar, munskölj, bettskenor och fluortillskott.