Att äta och dricka rätt är ytterst viktigt för att bibehålla en god hälsa. Vår tandhälsa påverkas både direkt och indirekt av det vi konsumerar. Syrlig kost skadar vår emalj och för mycket socker leder till att plack bildas. Plack i sin tur påskyndar syra produktionen och ökar därav risken för att tandsjukdomar uppkommer. Den indirekta påverkan ser vi genom att onyttig kost påverkar samtliga övriga system i kroppen negativt. Resultatet blir att vi upplever en förlust av energi och styrka, samt riskerar att få andra sjukdomar som diabetes, diverse hjärt- och kärlsjukdomar, psykologiska besvär och cancer.

Hälsosam mat och dryck

Kom ihåg att undvika mat och dryck med mycket socker. Vanliga exempel är; juice, läsk, alkohol, godis, chips, citrusfrukter och pasta. Ett bra tips är även att skölja munnen med vatten eller mjölk efter varje måltid då det hjälper till att neutralisera pH-värdet i munnen. Det i sin tur minskar risken för plackbildning och frätskador. Nyttiga livsmedel som är bra komplement till den mat och dryck som bör undvikas är; vatten, mjölk, fiberrik frukt och grönsaker. Ett bra tips är att ha en specifik dag då du tillåter dig själv att konsumera lite onyttigare mat och dryck. Drick då helst läsk i samband med maten och med återanvändbara, ej plast, sugrör. Småätning av godis och chips bör undvikas och bör därför sparas till ett speciellt tillfälle så som en filmkväll eller liknande. Genom att begränsa och ha kontroll över sin kost kan de negativa effekterna nämligen minimeras avsevärt.

Ät på regelbundna tider med hjälpa av sockerklockan

Småätande mellan måltider ska undvikas då risken är stor att man annars får hål i tänderna. Varje gång vi äter eller dricker något så attackeras tänderna av syror. Vårt saliv behöver minst 30 minuter för att stabilisera pH-värdet i munnen och på så vis stoppa syraangreppet. Småätande kan undvikas om man bestämmer sig för att äta frukost, lunch och middag på sisodär liknande tider varje dag. Ett mellanmål kan man eventuellt också äta mellan frukost och lunch samt ett mellan lunch och middag, men inte oftare än så. Bilden nedan visualiserar med ett rött tonat fält hur syraangreppet stoppas efter ca 30 minuter. Tänker man sig att man äter oftare så kommer fler angrepp att ske under dagen och risken för karies ökar.

4 enkla kostråd

▪ Unvik alltid småätande.
▪ Ät fiberrika frukter till mellanmål.
▪ Prioritera nyttig mat över snabbmat.
▪ Drick vatten mellan måltiderna.