Ska man använda tandtråd före eller efter tandborstning?

Det kan kännas lite oklart huruvida man ska använda tandtråd före eller efter tandborstningen. De flesta verksamma inom tandvården rekommenderar dock idag att du först använder tandtråd och därefter borstar tänderna. Rekommendationen bygger på tre huvudsakliga fördelar. Om du ofta känner dig trött eller omotiverad inför tandborstningen på kvällen så är risken mindre att du … Fortsätt läsa Ska man använda tandtråd före eller efter tandborstning?

Vad är en ROAG undersökning?

Vad är ROAG? ROAG, förkortning för Revised Oral Assessment Guide, är ett riskbedömningsinstrument designat för att förbättra seniorers munhälsa. Bedömningen utförs under 3-5 minuter och innefattar nio områden i munnen. Samtliga områden graderas från friskt till sjukt. Hälsan bedöms på en 3-gradig skala. En 1:a innebär att munområdet är frisk och munhälsan kan bibehållas genom … Fortsätt läsa Vad är en ROAG undersökning?

Fluortantens dag firas med fluorfakta

Den 1a september firas fluortantens dag och baseras på tandvårdsinitiativet från år 1960 vars fokus fram tills idag har varit uppsökande tandvård bland skolbarn och ungdomar. Konceptet går ut på att föreläsa om goda tandvårdsrutiner och att dela ut tandvårdsprodukter. I början ingick även obligatorisk fluorsköljning. Målet med fluorsköljningen var att skydda tändernas emalj och … Fortsätt läsa Fluortantens dag firas med fluorfakta

Vad kostar klinisk tandvård?

Kostnader för tandvård kan delas upp I två kategorier. Där den första innefattar kostnader för undersökningar och behandlingar på tandvårdskliniker och den andra kostnader för den egna dagliga tandskötseln. Idag går vi igenom kostnader kopplade till vård på kliniker. Tandvårdskostnader varierar mellan olika kliniker då det är fri prissättning på tandvård. Det går bra att … Fortsätt läsa Vad kostar klinisk tandvård?