Hur påverkar Coronaviruset vår munhälsa?

COVID-19 även känt som ett Coronavirus sprider sig snabbt internationellt och klassas idag som en pandemi. Det rådet för tillfället mycket osäkerheter kring vilka bieffekter, långvariga problem och symptom som viruset kan ge upphov till. Det går dock att dra vissa slutsatser om hur COVID-19 pandemin eventuellt kan påverka människors munhälsa. COVID-19 pandemin har bland … Fortsätt läsa Hur påverkar Coronaviruset vår munhälsa?