Ska man använda tandtråd före eller efter tandborstning?

Det kan kännas lite oklart huruvida man ska använda tandtråd före eller efter tandborstningen. De flesta verksamma inom tandvården rekommenderar dock idag att du först använder tandtråd och därefter borstar tänderna. Rekommendationen bygger på tre huvudsakliga fördelar. Om du ofta känner dig trött eller omotiverad inför tandborstningen på kvällen så är risken mindre att du … Fortsätt läsa Ska man använda tandtråd före eller efter tandborstning?

Vad är en ROAG undersökning?

Vad är ROAG? ROAG, förkortning för Revised Oral Assessment Guide, är ett riskbedömningsinstrument designat för att förbättra seniorers munhälsa. Bedömningen utförs under 3-5 minuter och innefattar nio områden i munnen. Samtliga områden graderas från friskt till sjukt. Hälsan bedöms på en 3-gradig skala. En 1:a innebär att munområdet är frisk och munhälsan kan bibehållas genom … Fortsätt läsa Vad är en ROAG undersökning?

Kan god tandvård motiveras med fler semesterdagar?

Idag jobbar vi allt mer hälsofrämjande och både den ekonomiska och produktiva vinsten av hälsosamma anställda blir allt mer tydlig. Det finns företag som bland annat har räknat på tidsåtgången av rökning. Rökpauser tar direkt tid och fokus ifrån arbetet, samtidigt kan ohälsan leda till lägre produktivet och fler sjukskrivningsdagar. För att dels belöna icke-rökare … Fortsätt läsa Kan god tandvård motiveras med fler semesterdagar?

Skapa goda tandborstrutiner på 6 veckor med ditt barn

Ladda ner och skriv ut hjälpmedlet "Min tandborstkarta" och skapa nya goda tandborstrutiner med ditt barn på så kort tid som 6 veckor. Tandborstkartan hjälper er att hålla koll på de två dagliga tandborsttillfällena. Roliga illustrationer av djur gör tandborstningen till en av dagens höjdpunkter för yngre barn samtidigt som lärorika faktarutor ger föräldern tips … Fortsätt läsa Skapa goda tandborstrutiner på 6 veckor med ditt barn