Folktandvården har alltid ett ansvar för akut tandvård, även om du har valt en privat tandvårdsklinik. När akut vård är nödvändig är det viktigt att du så snabbt som möjligt ringer till din folktandvårdsklinik, även om kliniken är stängd. När kliniken är stängd får du nämligen information om jourhavande tandläkare genom deras telefonsvarare eller så kopplas du vidare till en jourmottagning.

Akut tandvård under ordinarie öppettider

Under ordinarie öppettider bör du ringa din folktandvårdsklinik så tidigt som möjligt på dagen. Detta underlättar för kliniken att planera in ditt besök. Rätt specialisttandläkare måste göras tillgänglig och andra patienters besök måste bokas om.

Akut tandvård kvällar, nätter och helger

Inträffar en allvarlig tand- och käkskada under en kväll, natt eller helg så ska du ringa 1177 för att komma i kontakt med den lokala käkskadejouren. Käkkirurgiska kliniker med jour finns för att ta hand om akuta tand- och käkskador som omedelbart måste behandlas av en specialist