Covid-19 pandemin har helt vänt upp och ner på hur vi lever i det moderna samhället. Onekerligen har vi upplevt en stor mängd negativa effekter och massor av människors livssituation har försämrats avsevärt. Det är dock värt att belysa att vi i vissa områden, däribland tandvården, har lärt oss mycket nytt och därefter även förbättrat diverse processer.

Förbättringar som genomförts i tandvården och som också kan tänkas ha en positiv effekt på verksamhetsprocesser efter att pandemin har gått över inkluderar använding av visir i större utstreckning, optimerad tidsbokning och mer noggrann schemaläggning, krav på sjukdomsfria besökare, och nya onlinetjänster. Många av de nya försiktighetsåtgärderna är nämligen väldigt bra i vanliga fall också då de förbättrar tandvårdspersonalens arbetsföhållanden och höjer kvalitén på tandvården som erbjuds patienterna. Däribland är just de förbättrade rutinerna för användning av utrustning central. Ett exempel är visir som inte bara är bra för att skydda personalen mot virus och bakterier utan är utrustning som kan kännas betryggande att få använda vid behandlingar som scaling. Ett annat exempel är strikare hygienkrav och rengöringsprocesser som säkerställer att både patienter och tandvårdspersonal kan känna sig mer trygga på kliniken. Även om sterilisering av instrument och desinfektion av behandlingsrummen länge har gjorts noggrannt så är även den lilla extra uppmärksamhet det nu ges bara positivt.

Därutöver är det väldigt vettigt att man inför symptomfria besök då besök rent generellt borde bokas om när patienten har feber, hosta, snuva, halsont eller känner sig illamående. Detta bör även gälla om risken för Covid-19 försvinner i framtiden. För att säkerställa att detta efterföljs är exempelvis temperaturmätning en bra förbättringsåtgärd som snabbt och enkelt försäkrar att febersjukdomar inte sprids på kliniken. Slutligen så är patientbesöken inte lika tidspressade längre vilket möjliggör för exceptionellt bra och individanpassad vård. Det är inte heller bara patienterna som påverkas positivt av bättre undersökningar och behandlingar. Tandvårdspersonal kan nämligen samtidigt känna sig mer bekväma och nöjda med sitt arbete. Viss rådgivning erbjuds också online vilket i de fall det lämpar sig är ett bra alternativ då det sparar resurser associerade med resor till och från kliniken samt tillåter tandvårdspersonal att rådge fler personer per dag jämfört med vanliga fysiska besök.

Sammanfattningsvis kan vi även lära oss saker i tuffa tider, dessa lärdomar kan därefter förbättra arbetsförhållanden såväl som tandvårdens kvalité.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.