En trend på den svenska tandvårdsmarknaden är att privatägda kliniker köps upp av större kedjor och att nya kliniker öppnas under kedjornas koncept. Några av de största kedjorna idag är Smile, Distriktstandvården, MyDentist och Happident. Men även folktandvårdens kliniker har i många fall privata ägare och konceptet liknar på sätt och vis en kedja. Det finns både för och nackdelar med de olika sätten att driva kliniker på och insikt i dessa är viktigt för den som i framtiden skulle välja att driva en egen klinik. Förståelse för tandhygienistens växande roll i kedjor som försöker effektivisera arbetsfördelningen är också viktig.

En fördel med kedjor är att tandvårdspersonal tillåts fokusera på den egna expertisen och det de utbildat sig för. De behöver nämligen inte spendera tid på bokföring, HR frågor, försäljning, marknadsföring, klinikutveckling eller juridiska frågor. Som entreprenör med en egen klinik behöver man antingen kunna lite om alla dessa områden eller delegera uppgifterna på ett lönsamt vis. Kedjorna har även fördelen att kostnaderna per klinik blir mycket lägre då de kan sköta administrationen för alla kliniker med en och samma grupp på företaget samt att de kan förhandla ner inköpspriser, försäkringspremier, labb-avgifter och marknadsförings-avgifter.

Nackdelarna med kedjor inkluderar att friheten med att kunna ta egna beslut i viss mån försvinner då man måste följa kedjans policyer. Dessutom finns risken att man som franchisetagare i en kedja har relativt liten medverkan i utvecklingen av kedjan. Samtidigt försvinner en del av flexibiliteten då man inte alltid kan välja labb eller leverantörer som man själv tror på. Ett exempel är att om man vill ha ett större fokus på hållbarhet eller andra mervärdesskapande områden så kan möjligheten begränsas om det påverkar klinikens finansiella resultat.

Hur som helst är vikten av att ha skaffat sig arbetslivserfarenhet som tandhygienist stor innan man planerar att öppna en egen klinik. Utöver de administrativa delarna är det ytterst viktigt att kunna utföra undersökningar och behandlingar effektivt och med högsta kvalité så att man kan ta emot tillräckligt med patienter för att täcka driftkostnaderna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.