Idag jobbar vi allt mer hälsofrämjande och både den ekonomiska och produktiva vinsten av hälsosamma anställda blir allt mer tydlig. Det finns företag som bland annat har räknat på tidsåtgången av rökning. Rökpauser tar direkt tid och fokus ifrån arbetet, samtidigt kan ohälsan leda till lägre produktivet och fler sjukskrivningsdagar. För att dels belöna icke-rökare och motivera rökare så har en del arbetsplatser infört extra semesterdagar till de som inte röker. Andra företag har testat en liknande modell där fler semesterdagar erbjuds till anställda som tränar. Resultaten har varit goda och minskad sjukfrånvaron och färre stressrelaterade symtom, så som huvudvärd och värk, enligt de anställdas utsaga har uppvisats. Fler har samtidigt börjat utnyttja friskvårdsbidraget och de extra semesterdagarna uppskatts mycket vilket i sin tur förhöjen den positiva andan på arbetsplatsen. En annan modell som har införts i diverse företag är en alkoholfri månad.

Då god mun och tandhälsa är starkt förknippat med god allmänhälsa så borde företag också ha ett närmare sammarbete med tandvården. En sådan modells syfte skulle vara att motivera anställda till att förbättra sin tandvårdsrutin eller rutinmässigt besöka en tandhygienist. Företaget skulle kunna betala för en basundersökning hos en tandhygienist per år samtidigt som de anställda får extra semesterdagar om de dokumenterar sina tandvårdsrutiner och beviserligen följer tandhygienistens råd. Andra motiverande och roliga bonussystem skulle kunna bestå av en prenumeration på de tandvårdsprodukter som tandhygienisten rekommenderat.

God tandhälsa skulle vidare minska sjukfrånvaron, förbättra de anställdas självförtroende och livskvalitet, vilket i sin tur kan höja deras prestation på arbetsplatsen. Staten skulle samtidigt kunna göra sådana initiativ avdragsgilla vilken skapar en kedja av initiativ som gynnar samhället i stort. För att unvika ojämnlikhet bör samma förmån ges till arbetslösa då denna grupp är i speciellt behov av finansiellt stöd och motivation till god tandvård.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.