Kostnader för tandvård kan delas upp I två kategorier. Där den första innefattar kostnader för undersökningar och behandlingar på tandvårdskliniker och den andra kostnader för den egna dagliga tandskötseln. Idag går vi igenom kostnader kopplade till vård på kliniker. Tandvårdskostnader varierar mellan olika kliniker då det är fri prissättning på tandvård. Det går bra att fråga vad en viss undersökning eller behandling kostar när du väljer tandläkare eller tandhygienist. Ett hjälpmedel är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referensprislista. Referenspriserna ger insikt i vad ett normalpris för en undersökning eller behandling är och avser hela behandlingskostnaden, inklusive tandtekniskt arbete och material.

Uppdatering (2020-09-28): Nu finns även tjänsten tandpriskollen online som du kan läsa mer om här.

Fri tandvård för barn och ungdomar och tandvårdsbidrag för vuxna

Barn och ungdomar har dock rätt till fri tandvård hos både privata tandläkare och folktandvården till och med sista december det år de fyller 23 år. Från och med det år du fyllt 24 år kan du få ekonomiskt stöd i form av det allmänna tandvårdsbidraget, det särskilda tandvårdsbidrag och högkostnadsskyddet.

Det allmänna tandvårdsbidraget ger dig 600kr per år om du är mellan 24 och 29 år gammal och 300 kr per år om du är mellan 30 och 64 år gammal. Bidraget kan sparas för max två år, detta betyder att om du som 27 åring inte har besökt tandvården på två år så har du 1200kr i innestående bidrag, har du som 28 åring dock inte gått till tandvården på 3 år så är det innestående bidraget fortfarande 1200kr. Bidraget ges i form av ett avdrag på din kostnad när du ska betala efter ett tandvårdsbesök.

Det särskilda tandvårdsbidraget om 600kr per halvår kan ges till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna och som kan användas till förebyggande tandvård.

Högkostnadsskyddet för tandvård ger dig möjligheten att göra avdrag för undersökningar och behandlingar som överstiger 3000kr i förhållande till referenspriserna för tandvård under en ettårsperiod. Avdraget motsvarar 50 % av kostnader mellan 3 001kr och 15 000kr och 85 procent av kostnader över 15 000kr. Det är värt att tänka på att om din tandkliniks priser är högre än referenspriserna så får du själv betala mellanskillnaden. Denna mellanskillnad ingår alltså inte i högkostnadsskyddet. Du kan även i förväg starta om en ny 12månadsperiod för högkostnadsskyddet och lönar sig om du redan har påbörjat en period men planerar dyra behandlingar som kan komma att pågå en längre tid framöver. Startdatumet kan alltså inte ändras i efterhand. Angående vad högkostnadsskyddet täcker så är det de flesta undersökningar och behandlingar. Det finns dock undantag som exempelvis kosmetiska behandlingar med enda syfte att förbättra utseendet på tänderna. Fråga därför alltid din tandvårdare om vad som kan komma att ingå i högkostnadsskyddet.

Andra bidrag och erbjudanden kan ges av lokala kliniker, exempel på ett sådant är ett taxibidrag som har getts ut till patienter som vill undvika kollektivtrafiken i och med Covid-19 pandemin.  

Om du inte har råd med tandvård så kan du få hjälp att ansöka att dela upp kostnaden eller ett lån. I de fall då det ändå inte går ihop så kan socialtjänsten i hemkommunen hjälpa till då tandvård.

Abonnemangstandvård

Det finns ett förebyggande alternativ för att fördela tandvårdskostnader och det är abonnemangstandvård. Detta alternativ erbjuds oftast hos folktandvården där det stäcker sig över en treårs period och kallas friskvårdsavtal. En tandläkare börjar med att undersöka din tandhälsa för att uppskatta tandvårdsbehovet och bestämmer därefter en månadskostnad. Behöver du därefter en behandling som ingår i avtalet så är denna redan betald genom avgiften. Vad som ingår i avtalet kan variera mellan olika kliniker. I friskvårdsavtalet ingår dock alltid akuttandvård, undersökningar, rådgivning, behandling diverse sjukdomar däribland karies och tandlossning, lagning av tandfyllningar och kronor. Det är rekommenderat att fråga din tandklinik vad som inte ingår, men vanligtvis ingår bland annat inte tandreglering eller tandblekning.  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.